Kontakta oss på Quality Hotel Vänersborg

Vägbeskrivning

Quality Hotel Vänersborg ligger vid södra infarten till Vänersborg, väg E44/45.

Från Trollhättan via Stallbackabron
När du kommer in i Vänersborg ligger hotellet på höger sida cirka 2 km innan centrum.

Från E6:an/Uddevalla
Sväng inte av vid Trestad center Vänersborgs C, kör istället vidare och sväng av vid nästa avfart mot Vänersborg. Hotellet på höger sida cirka 2 km innan centrum.

Från Dalsland väg E45
Ta av mot Vänersborg C och kör över Dalbrobron, ligg i vänsterfilen. Kör sedan mot  sportcentrum/sjukhus i rondellen. Fortsätt sedan rakt fram tills du kör över kanalen, h
otellet ligger på vänster sida.